Upravljanje z recepturami

Obvladujte proizvodne recepture skozi celoten življenjski cikel.

Z uporabo sistema MePIS RM lahko bolje upravljate proizvodne recepture in pohitrite menjave proizvodov na proizvodnih strojih in linijah. MePIS RM omogoča učinkovito pisanje, odobravanje in shranjevanje proizvodnih receptur ter njihov prenos na stroje brez vpliva na proces izvajanje proizvodnje na samih strojih.
Prikaz proizvodne recepture z pomočjo ikon
Simboličen prikaz tablet v povezavi za recepture

KLJUČNE ZNAČILNOSTI:

 • Sistem MePIS RM omogoča celovito obvladovanje receptur v celotnem življenskem ciklu
 • Ko je receptura prenesena na stroj, le-ta deluje avtonomno
 • Odobravanje recepture poteka po vnaprej določenem delovnem toku
 • Podpora za generične (Class based) recepture
 • Podpora verzioniranju receptur
 • 100% spletna aplikacija
Reference: Lek/Sandoz/Novartis
Image

Za uporabnike v farmaciji

 • Podpora za »Data Integrity« receptur
 • Skladnost z GMP
 • Skladnost z GAMP 5
 • Osnova za brezpapirno proizvodnjo
 • Sledenje vsem spremembam v celotnem ciklu odvladovanja receptur (Audit Trail)
 • 21 CFR Part 11/Annex 11 skladnost
 • Predvalidiran sistem (kategorija 4) bistveno skrajšuje čas za zagon in kvalifikacije
Reference: Lek/Sandoz/Novartis