OEE

Vzpostavite pregled nad učinkovitostjo proizvodnje.

S pomočjo Metronikove osnovne OPEX (Operational Excellence) rešitve sledite ključnim kazalnikom učinkovitosti (OEE) v proizvodnji ter s tem pridobite pregled nad dogajanjem v proizvodnji in njeno učinkovitostjo.
Grafičen prikaz pregleda nad učinkovitostjo proizvodnje
Prikaz računalniškega programa, ki beleži podatke o učinkovitosti proizvodnje

KLJUČNE ZNAČILNOSTI:

  • Informacijski sistem za sledenje ključnim kazalnikom učinkovitosti (OEE) v proizvodnji MePIS OPEX Light
  • Detekcija zastojev na podlagi realnih meritev iz procesa
  • Fleksibilen sistem klasifikacije zastojev
  • Pregled tekočega in zgodovinskega dogajanja na proizvodni liniji
  • Ključni kazalniki proizvodne učinkovitosti
  • Identifikacija kritičnih področij ter kvantifikacija izgub
  • Generiranje prilagojenih poročil
  • Intuitivna uporaba sistema za različne uporabnike – od operaterjev do menedžerjev
  • Obveščanje in alarmiranje ključnih uporabnikov (vključno z vzdrževanjem)
  • Povezava z ostalimi sistemi v podjetju (ERP)
  • Kombinacija avtomatičnega in ročnega zajema podatkov
  • Možnost preproste razširitve na polni MePIS OPEX sistem
Reference: ETA Cerkno, Trimo