OEE

Vzpostavite pregled nad učinkovitostjo proizvodnje.

S pomočjo Metronikove osnovne OPEX (Operational Excellence) rešitve sledite ključnim kazalnikom učinkovitosti (OEE) v proizvodnji ter s tem pridobite pregled nad dogajanjem v proizvodnji in njeno učinkovitostjo.
Grafičen prikaz pregleda nad učinkovitostjo proizvodnje
Prikaz računalniškega programa, ki beleži podatke o učinkovitosti proizvodnje

KLJUČNE ZNAČILNOSTI:

 • Informacijski sistem za sledenje ključnim kazalnikom učinkovitosti (OEE) v proizvodnji MePIS OPEX Light
 • Detekcija zastojev na podlagi realnih meritev iz procesa
 • Fleksibilen sistem klasifikacije zastojev
 • Pregled tekočega in zgodovinskega dogajanja na proizvodni liniji
 • Ključni kazalniki proizvodne učinkovitosti
 • Identifikacija kritičnih področij ter kvantifikacija izgub
 • Generiranje prilagojenih poročil
 • Intuitivna uporaba sistema za različne uporabnike – od operaterjev do menedžerjev
 • Obveščanje in alarmiranje ključnih uporabnikov (vključno z vzdrževanjem)
 • Povezava z ostalimi sistemi v podjetju (ERP)
 • Kombinacija avtomatičnega in ročnega zajema podatkov
 • Možnost preproste razširitve na polni MePIS OPEX sistem
Reference: ETA Cerkno, Trimo