Zmanjšajte porabo energije

Avstrijsko podjetje
za proizvodnjo avtomobilov

 • Podjetje

  Avstrijsko podjetje za proizvodnjo avtomobilov

 • Panoga

  Druge industrije

 • Rešitev

  Energetski management

Izziv

Ker je avtomobilska industrija precej energetsko intenzivna (energija pomeni 10-15 % proizvodnih stroškov), vsakršna optimizacija rabe energije prinaša občutne prihranke, večjo konkurenčnost in manjše obremenjevanja okolja. Zato so se v vodilnem avstrijskem avtomobilskem podjetju želeli postaviti učinkovit sistem za nadzor nad rabo energije, ki bi jim nudil vse pomembne informacije o tem kako, kje in kdaj se ta porablja in jim omogočil izboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnje.


Rešitev

V ta namen je avtomobilsko podjetje kot sistem za nadzor in upravljanje z energijo izbralo Metronikov energetski informacijski sistem MePIS Energy, ki ga je Metronik popolnoma prilagodili specifičnim potrebam avtomobilske industrije. Sistem uporabnikom znotraj proizvodnje zagotavlja vse relevantne informacije glede rabe energije in jim pomaga pri upravljanju z energetskimi sistemi ter pri izvajanju trajno uspešnega energetskega managementa. Na podlagi dobrega sodelovanja in zadovoljstva z Metronikom se je podjetje poleg osnovnega projekta uvedbe energetskega informacijskega sistema odločilo, da v MePIS Energy vključi tudi celoten portal za ravnanje z odpadki.

Energetski informacijski sistem MePIS Energy v številkah:

 • več kot 800 merilnih mest za spremljanje rabe energije in vode,
 • sistem spremlja 9 različnih energentov, uporabljenih je več kot 50 različnih parametrov in 2000 izračunov,
 • poročila se konfigurirajo po željah uporabnika (trenutno 22 poročil),
 • dva večdimenzionalna podatkovna sistema OLAP za izvajanje analiz po principu podatkovnega rudarjenja (data mining),
 • poročilo o porabi energentov za vsako izdelano vozilo.

Rezultat

Učinkovit energetski informacijski sistem MePIS Energy uporabniku zagotavlja večjo transparentnost dogajanja v proizvodnji, saj omogoča pregled nad ključnimi kazalniki energetske učinkovitosti proizvodnje. Sistem uporabniku tudi omogoča avtomatično izdelavo energetskih poročil, pri katerih se upoštevajo specifični izračuni porabe energije glede na vsako izdelano vozilo. Vse to odločevalcem pomaga pri sprejemanju ključnih poslovnih odločitev. S pomočjo Metronikovega sistema si je proizvajalec tudi pridobil mednarodni certifikat Green Factory.

Uporabnik na tablicnem racunalniku s sistemom MePIS nadzoruje dogajanje v proizvodnji