Vzpostavite pregled
nad proizvodnjo

Trimo

Logotip Trimo
Podjetje Trimo d.o.o. je mednarodno podjetje, ki ponuja učinkovite, trajnostne in arhitekturne rešitve za ovoj zgradb z najvišjo kakovostjo. Podjetje ima proizvodne obrate v Sloveniji, Srbiji, Rusiji in Združenih arabskih emiratih, hčerinska podjetja in predstavništva pa v več kot 20 državah po svetu.

Izziv

V Trimu so želeli večjo transparentnost dogajanja v proizvodnji ter razumevanje vzrokov za izgube, s čimer bi dosegli izboljšanje produktivnosti in kakovosti proizvodnje.


Rešitev

Standardni sistem MePIS OPEX je Metronik namestili samostojno in ga povezal z obstoječim proizvodnim sistemom. MePIS OPEX potrebne podatke za izračun zajema tako iz proizvodnega sistema MePIS kot neposredno iz obstoječe časovne baze GE Historian. Na podlagi teh podatkov samodejno beleži zastoje na linijah, planirane in izdelane količine ter kvaliteto izdelkov. Vzroki za zastoje se delno beležijo samodejno (glede na napako), delno pa jih klasificirajo operaterji. Ti podatki so osnova za izračun ključnih proizvodnih kazalnikov (KPI). MePIS OPEX je Metronik konfiguriral tako, da omogoča standardne preglede vseh štirih linij. Poleg osnovnih podatkov so prikazani tudi izračunani standardni kazalniki, kot so učinkovitost, kakovost in produktivnost. Metronik je poleg standardnih pregledov izdelal tudi namenske preglede in pripravili izračun namenskih kazalnikov, ki so specifični za proizvodnjo v Trimu, npr. hitrost linije.

MePIS OPEX, ki se osredotoča na operativno odličnost, v celoti vklučuje metodologijo OEE. Tehnologija merjenja kazalnika OEE preko avtomatične detekcije zastojev, je tipičen primer, kako v praksi deluje koncept Industrije 4.0


Rezultat

V Trimu, s pomočjo spremljanja proizvodnih kazalnikov, obvladujejo proizvodni proces v realnem času. Metronikova tehnologija merjena kazalnika OEE Trimu omogoča, da vse izgube v proizvodnem procesu preslika v časovne izgube, prav tako pa podjetje lahko indentificira vzroke, zakaj je do teh izgub prišlo. Odprava izgub pa vodi do izboljšanja učinkovitosti proizvodnje in takojšnega znižanja stroškov. Sistem MePIS OPEX Trimu omogoča tudi naknadno analizo in s tem lažje planiranje proizvodnje, pa tudi nagrajevanje uspešnejših delavcev.

Slika proizvodnih kazalnikov