Upravljajte svoje
delovne tokove

Belupo

Logotip Belupo
Belupo je drugo drugo največje farmacevtsko podjetje na Hrvaškem, ustanovljaneo leta 1971. Je sodobno farmacevtsko podjetje tako s tehnološkega, tržnega kot tudi razvojnega vidika, ki ohranja korak s časom ter visokimi standardi v farmacevtski industriji.

Izziv

V Belupu so ugotovili, da je njihova proizvodnja postala prekompleksna za obvladovanje brez napredne informacijske podpore. Prav tako so želeli zmanjšati možnost človeških napak, dolgotrajno uvajanje novih proizvodov ter poenostaviti dokazovanje skladnosti regulatornim organom. Želeli so, da so njihovi proizvodni procesi bolj fleksibilni, bolje dokumentirani in manj izpostavljeni človeškim napakam.

Tako so se ob upoštevanju zastavljenih ciljev kakovosti in izpolnjevanja visokih standardov domačih in tujih regulatornih agencij v podjetju Belupo odločili za investicijo v implementacijo Metronikovega proizvodnega informacijskega sistema MePIS LS, ki omogoča celovito obravnavo proizvodnih procesov v farmacevtski industriji.


Rešitev

Osnovo sistemu MePIS LS predstavlja modul za upravljanje elektronskih tehnoloških postopkov (MBR). Poleg tega modula je v sistemu lahko vključen še modul za izvajanje centralnega tehtanja surovin ali pa modul za izvajanje vseh proizvodnih postopkov, kot so mešanje, polnjenje, granulacija, tabletiranje, pakiranje ipd.

Odgovorne osebe pripravijo, pregledajo in potrdijo (elektronsko podpišejo) elektronske proizvodne postopke, v nadaljevanju pa, na podlagi teh postopkov, aktivirajo delovne naloge. Med proizvodnjo tehniki in operaterji samo izvajajo in potrjuje predpisane funkcije. Odvisno od uporabljenih tehničnih funkcij, se lahko MePIS LS povezuje z različnimi napravami in zunanjimi sistemi in tako omogoča samodejno prenašanje in zajemanje proizvodnih podatkov.

V Belupu Metronik uvaja celoteno rešitev MePIS LS. V proizvodnji sta v polni uporabi modul za pripravo elektronskih tehnoloških postopkov ter modul za centralno tehtanje. Proces tehtanja je tako voden v osmih tehtalnih komorah, s skupaj sedemnajstimi tehtnicami. Modul za vodenje ostalih procesov je v še fazi testiranja.


Rezultat

S sistemom MePIS LS je Belupo pridobil napredno rešitev za podporo brezpapirni proizvodnji in zagotavljanju skladnosti z dobro proizvodno prakso (GMP). Zaradi boljšega obvladovanja ter optimizacije proizvodnega procesa in postopkov, manjše možnost človeških napak (elektronsko dokumentiranje proizvodnih korakov, operaterji so vodeni skozi celoten proces), hitrejšega uvajanje novih proizvodov in skladnosti z najsodobnejšimi regulatornimi zahtevami je Belupu omogočeno hitrejše prilagajanje zahtevam trga ter udejanjanje ambiciozne strategije rasti.

slika sistema MePIS LS