Povečajte produktivnost

Atlantic Grupa

Danfoss logotip
Atlantic Grupa je eno vodilnih prehrambenih podjetij v regiji Jugovzhodne Evrope. V svojih proizvodnih obratih proizvaja uveljavljene in kakovostne prehrambene izdelke, kot so Cedevita, Argeta, Cockta, Barcaffe in Donat MG, ter jih prodaja po vsem svetu.

Izziv

Konkurenca na mednarodnih trgih je v živilski industriji izredno močna in podjetja, ki želijo biti konkurenčna, morajo neprestano inovirati na vseh področjih, vključno s proizvodnjo. Nenehno morajo iskati nove načine, kako izboljšati svoje proizvodne procese, kako prepoznati in izkoristiti potencial za optimizacijo, kako zagotoviti večjo stabilnost procesov, kako povečati učinkovitost in kako identificirati vzroke za izgube v proizvodnji. Zavedati se je potrebno, da je osnova za kakršnekoli izboljšave vzpostavitev transparentnosti procesov oziroma detajlnega vpogleda v njih skozi ključne kazalnike uspešnosti (KPI). Da bi to dosegla in omogočila posledične izboljšave, se je Atlantic Grupa odločila za uvedbo sistema MePIS OPEX, s katerim sledi dogajanju na proizvodnih linijah in produktivnosti proizvodnje (OEE) ter 18 drugim operativnim in strateškim proizvodnim KPI-jem. Poleg samega poglobljenega vpogleda v proizvodne procese, je Atlantic Grupa kot rezultat projekta zahtevala tudi izvedbo ukrepov, ki zagotavljajo takojšen finančni učinek. Zaradi tega je Metronik svojo tehnološko rešitev MePIS OPEX oplemenitil z Operativnim in tehničnim svetovanjem ter tako zagotovil takojšnje povečanje produktivnosti v obratih Atlantic Grupe.


Rešitev

Glede na cilje projekta je bila projektna rešitev sestavljena iz informacijskega sistema za merjenje zastojev in drugih dogodkov, ki vplivajo na produktivnost, MePIS OPEX ter Operativnega in tehničnega svetovanja za oblikovanje predlogov za izboljšave. S sistemom MePIS OPEX je Atlantic Grupa dobila obsežen nabor proizvodnih kazalnikov uspešnosti, ki ji omogočajo celovit pregled nad dogajanjem v proizvodnji ter prepoznavo razlogov za izgube. Poleg tega daje sistem ključnim deležnikom (od delavcev v proizvodnji do vodstva) na voljo vse potrebne informacije za odločanje. Delavci dobijo nemudno povratno informacijo o svojem delu, vodstvo pa lahko v realnem času spremlja dogajanje v proizvodnji ter z naprednim analitičnim orodjem izvaja različne analize. Z Operativnim in tehničnim svetovanjem pa je Atlantic Grupa dobila nabor ukrepov za izboljšave, ki so bili pripravljeni za takojšnjo implementacijo in povečanje produktivnosti. Ukrepi so nastali kot plod večfaznega skupnega dela z operativnimi ekipami obratov in temeljijo na preizkušenih metodologijah optimizacije, kot so Lean in Six Sigma.


Rezultat

Z namestitvijo sistema MePIS OPEX ter uvedbo ukrepov za izboljšave je Atlantic Grupa nemudoma povečala svojo produktivnost in si zagotovila hitro povračilo investicije v projekt. Z vzpostavitvijo preglednosti nad proizvodnimi procesi je tudi skrajšala reakcijske čase delavcev, povečala kakovost proizvodov ter izboljšala splošno sodelovanje med različnimi oddelki (npr. med proizvodnjo in vzdrževanjem). Poleg tega se je z uvedbo sistema drastično zmanjšala količina papirne dokumentacije, hkrati pa se je povečala natančnost (samodejnega) zajema podatkov, kar je ključnega pomena za vse analize. V okviru Operativnega in tehničnega svetovanja so bile Atlanticove ekipe usposobljene in podrobno seznanjene z optimizacijskimi pristopi, kar Atlantic Grupi omogoča, da v prihodnosti sama nadaljuje s kontinuiranim procesom oblikovanja nadaljnjih ukrepov za izboljšave.