Izboljšajte učinkovitost

Danfoss

Danfoss logotip
Danski proizvajalec frekvenčnih pretvornikov Danfoss se po združitvi s finskim Vaconom leta 2015 po obsegu in kakovosti uvršča v sam svetovni vrh proizvajalcev frekvenčnih pretvornikov.

Izziv

Bistvo razumevanja produktivnosti in učinkovitosti se skriva v razumevanju izgub v procesih. V podjetju Danfoss so razumeli, da je nevidne izgube potrebno narediti vidne, jih izmeriti ter ovrednotiti., če želimo produktivnost proizvodnega procesa izboljšati. V podjetju so se odločilii uvesti Metronikov informacijski sistem za planiranje in obvladovanje proizvodne učinkovitosti, ki jim bi med drugim tudi pomagal pri primerjavi ključnih kazalnikov proizvodne učinkovitosti med proizvodnima obratoma v Sloveniji in na Kitajskem.


Rešitev

Informacijski sistem za izboljšanje produktivnosti v proizvodnji MePIS OPEX Danfossu omogoča detekcijo zastojev na podlagi realnih meritev v proizvodnem procesu. Širok nabor najpomembnejših kazalnikov proizvodne učinkovitosti se uporabnikom prikazujejo v prilagojenih poročilih, ki jih lahko pregledujejo na uporabniku prijaznih ekranskih prikazih z napredno vizualizacijo. Zaradi velike dodane vrednosti sistema MePIS OPEX se je v okviru projekta izvedla migracija (roll-out) obstoječega sistema na obrat na Kitajskem, lokalizacija uporabniških vmesnikov na kitajski jezik, prilagoditev lokalni zakonodaji, predpisom, poslovni logiki in poslovnemu svetu.

Rezultat

Sistem MePIS OPEX je z zbiranjem informacij iz proizvodnega procesa podjetju Danfoss omogočil veliko hitrejšo in avtomatično detekcijo zastojev ter njihovo eliminiacijo. Brez dodatne obremenitve lahko operaterji v vsakem trenutku dobijo poglobljeni vpogled v učinkovitost proizvodnje ter le to primerjajo med obratoma v Sloveniji in na Kitajskem. Na osnovi pridobljenih ključnih kazalnikov učinkovitosti pa lahko Danfoss tudi oblikuje ukrepe za izboljšave, ki zaradi dviga produktivnosti vodijo v takojšnje prihranke.