MePIS OPEX

MePIS OPEX

MePIS OPEX je spletna IT rešitev za izboljšanje operativne odličnosti in dvig produktivnosti v proizvodnih procesih. Omogoča merjenje izgub in zastojev, ovrednotenje in klasifikacijo le teh, izračunavanje ključnih kazalnikov, pripravo prikazov in poročil ter izvajanje analiz rezultatov. Uporabnikom prinaša večjo transparentnost dogajanja v proizvodnji, razumevanje vzrokov za izgube in uvedbo standardnih metrik na osnovi metodologij OEE in TPM.