MePIS MES

MePIS MES

MePIS MES je spletna MES (Manufacturing Execution System) rešitev za proizvodna podjetja. Omogoča sledenje in dokumentiranje vseh dogodkov v proizvodnji, obvladovanje materialnega toka in popolno sledljivost, proizvodno planiranje, obvladovanje procesa tehtanja in proizvodno poročanje. S pomočjo vgrajenega mehanizma za upravljanje delovnih tokov pomaga usmerjati operaterje pri ročnih opravilih. Omogoča dvig kakovosti in transparentnosti dogajanja v proizvodnji in predstavlja osnovo za brezpapirno proizvodnjo in boljšo skladnost z regulativami.