MePIS GenCode

MePIS GenCode

MePIS GenCode je celovita spletna IT rešitev za serializacijo in agregacijo. Vsebuje funkcionalnost centralnega repozitorija in generatorja kod ter lokalnega »Plant« strežnika (L4 in L3), vključno z vmesniki na ERP/MES sistem v podjetju, regionalne HUB-e in zunanja podjetja tipa CMO in MAH. Predstavlja odlično rešitev za »Track & Trace« v sklopu boja proti falsificiranju zdravil.