MePIS Energy

MePIS Energy

MePIS Energy vsebuje vse funkcije, ki so potrebne za učinkovit in trajen energetski management in zniževanje stroškov za energijo v zgradbah in proizvodnih objektih. MePIS Energy odlikuje visoka funkcionalnost, sodobna tehnologija spletnega portala, prijazen uporabniški vmesnik in dobre analitične zmogljivosti.
MePIS Energy ponuja odgovore na naslednja vprašanja:
 • Kdo je največji porabnik energije?
 • Je večja poraba energije upravičena? Kakšna je specifična poraba (glede na izdelek, glede na površino objekta, glede na zunanje temperature, …)?
 • Koliko energije porabimo izven obratovalnega časa?
 • Kakšen je vpliv vremena na karakteristiko?
 • Koliko emisij izpustimo v okolje? Kakšen je CO2 odtis naših produktov?
 • Kakšne energijske kazalnike iz energetske izkaznice izkazuje vaša zgradba?
 • Kakšni so največji potenciali za prihranke?
 • Katere investicije so smiselne in zakaj? Kakšni so predvideni povratki investicije?
MePIS Energy zagotavlja:
 • občutno in trajno znižanje stroškov za energijo do 15% in več,
 • znižanje emisij toplogrednih plinov in s tem povezano poročanje,
 • pridobitev subvencij in nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov v večjo energetsko učinkovitost, med katere spada namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo,
 • izpolnjevanje regulatornih zahtev iz Energetskega zakona in zahtev za pridobitev certifikata po ISO 50001: Sistemi energetskega managementa.
Image