MePIS CDR

MePIS CDR

MePIS CDR (Central Data Repository) je repozitorij za procesne podatke različnih tipov (časovno zvezni podatki, dogodki, recepture, poročila…). Omogoča varno in učinkovito shranjevanje podatkov, pri čem jih kontekstualizira in organizira v skladu z modelom proizvodnje. Na ta način predstavlja temelj za nadaljnje analize proizvodnega procesa, hkrati pa predstavlja osnovo za zagotavljanje integritete podatkov v reguliranih industrijah.