Image
IDUS IS je enostaven in celovit informacijski sistem za podporo vzdrževanju.

IDUS IS

IDUS IS je enostaven in celovit informacijski sistem za podporo vzdrževanju. Prilagoditi ga je mogoče zahtevam vsakega uporabnika, ne glede na velikost in kompleksnost podjetja. Primeren je za manjše sisteme, kjer lahko vključimo le določene funkcionalnosti (npr. prijava napak in okvar), ali bolj kompleksne, kjer lahko vodimo lastna skladišča, naročamo material, spremljamo stroške vzdrževanja itd. IDUS IS je rešitev švedskega podjetja IDUS, ki se od svoje ustanovitve (l. 1992) dalje ukvarja z razvojem sistemov za podporo vzdrževanju. Skozi vsa ta leta se je izkazal kot odlično orodje v različnih industrijah. Glavne lastnosti in funkcije informacijskega sistema IDUS IS so:

 

Drevesna struktura in grafični prikazi

Sistem, ki ga vzdržujemo, lahko na enostaven način opišemo v obliki drevesne strukture. S preprostim premikanjem med različnimi nivoji drevesne strukture lahko uporabniki iščejo in pregledujejo informacije o sistemu na enostaven način. V IDUS IS lahko vključimo poljubne slike, razvite v raznih grafičnih formatih. Posameznim slikam in objektom na sliki lahko dodelimo dinamične povezave preko katerih lahko uporabnik dostopa do vseh razpoložljivih informacij (o delovnih nalogah, planu vzdrževanja, potrebnih aktivnostih itd.). Objektom na slikah lahko dodelimo tudi GPS lokacijo in kasneje na mapi/zemljevidu prikazujemo in pregledujemo sporočila o napaki posamezne naprave, delovnih nalogah itd.

idus is drevesna struktura

Prijava nastalih okvar in napak

Napake in okvare se lahko vnašajo v sistem preko grafičnega vmesnika ali preko drevesne strukture sistema. Prijavljene napake se lahko direktno prenesejo v plan oz. načrt vzdrževanja ali v delovne naloge.

 

Plan vzdrževanja

Na osnovi izdelanega plana vzdrževanja orodje IDUS IS avtomatsko oblikuje delovni nalog. Merila, po katerih se mora izvajati preventivno vzdrževanje, moramo izbrati sami. To so lahko datumi (terminski plan), numerične vrednosti (npr. obratovalne ure iz PLC/SCADA sistema), dogodki ali pa kombinacija le-teh na podlagi nekega koncepta (npr. vzdrževanje se realizira takoj, ko bo proizvodna linija ustavljena za več kot 5 dni).

Prikaz aktivnosti

Razne aktivnosti (načrtovanje/planiranje, delovne naloge, vnos napak, združena opravila itd.) lahko vizualiziramo preko »Koledarja aktivnosti«, »Liste aktivnosti« ali preko Gantt načina, kjer lahko zgradimo in izvajamo celotni projekt (alternativa orodju Microsoft Project).
idus is prikaz aktivnosti

Skladiščno poslovanje in nabava materiala

S sistemom IDUS IS lahko vodimo skladiščno poslovanje. Na voljo imamo prevzem materiala, izdajo materiala ter izpis skladiščne kartice. Preko orodja IDUS IS lahko tudi naročamo material (Slika 9).

Povezovanje s procesnimi in poslovno-informacijskimi sistemi

IDUS IS je mogoče popolnoma integrirati z obstoječimi SCADA/DCS sistemi in senzorji ter na ta način dobiti direktne informacije o stanju opreme ter alarmnih stanjih v realnem času. IDUS IS omogoča tudi izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi znotraj obstoječega podjetja.

Enostavna razširljivost sistema z različnimi dodatki

IDUS IS ima več različnih dodatkov/modulov, s katerimi lahko razširimo sistem, z namenom poenostavitve in izboljšanja samega dela. Tako lahko uporabimo:

  • »IDUS Pocket«, ki predstavlja mini verzijo IDUS IS sistema na industrijskih (PDA) dlančnikih.
  • »IDUS APP«, ki je namenjena pametnim telefonom in tablicam (iOS in Android), s pomočjo katerih lahko opravljamo vsa vzdrževalna dela kjerkoli se nahajamo.
  • »IDUS Web«. Do vseh vzdrževalnih opravil in informacij lahko dostopamo tudi preko web brskalnikov.
  • »IDUS Import« je odlično orodje, ko moramo zbrati informacije iz drugih aplikacij in jih importirati v IDUS IS sistem (npr. kontakti oseb ali raznih informacij iz naprav in objektov zbranih v excel datoteki).
idus is različni monduli

Poročila in spremljanje stroškov

Znotraj orodja IDUS IS lahko izdelamo poljubna poročila in spremljamo načrtovane, ali pa dejansko nastale stroške vzdrževanja.

 IDUS IS // dr. Aljaž Stare // // 01/514-08-37