Image
GE Digital je vodilni svetovni proizvajalec programske opreme in rešitev za področje avtomatike in proizvodne informatike. Uporabnikom nudi širok nabor zanesljivih, varnih ter odprtih produktov in rešitev, ki so skladni s standardi s področja avtomatizacije in proizvodne informatike ter razviti z najsodobnejšimi tehnologijami. Poleg svetovno znane SCADA programske opreme GE iFIX, zaokrožujejo ponudbo GE Digital še sledeča programska orodja iz družine GE: Historian, WebHMI, CSense, Workflow in Plant Application za razvoj proizvodnih informacijskih sistemov ter programsko orodje GE Batch Execution za vodenje šaržnih procesov.

iFIX

GE iFIX, programsko orodje vrste SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition), vključuje vse standardne funkcionalnosti vizualizacije procesa, ročnega upravljanja procesa, shranjevanja in prikazovanja podatkov ter alarmiranja.

Odlikuje jo:

 • zanesljivost delovanja,
 • visoka funkcionalnost in robustnost,
 • odprtost,
 • skalabilnost v arhitekturi (od samostojnih vozlišč z malim številom IO signalov v procesni bazi, do velikih sistemov s preko 1000 vozlišči v porazdeljenih strežnik-odjemalec arhitekturah),
 • možnost izdelovanja kompleksnih grafičnih prikazov,
 • možnost povezovanja s komponentami MS Office,
 • možnost povezovanja z relacijskimi bazami,
 • zaščiten dostop do podatkov, konfigurabilen na nivoju posamezne IO točke,
 • napredno alarmiranje, konfigurabilno po posameznih IO točkah in področjih,
 • prilagodljivost ter podpora tehnologijam in standardom kot so OPC UA, HTML5, VBA, Terminal Server, SQL/ODBC, ActiveX, COM/DCOM itd.
 • Razširjena možnost sledenja dogodkov (angl. Audit Trail) in elektronski podpis potrjujeta uporabnost programskega orodja GE iFIX tudi v regulirani (npr. farmacevtski in prehrambeni) industriji.

Uporabnost programskega orodja GE iFIX se kaže tudi v njegovi razširjenosti in uporabi po celem svetu.

slika programskega orodja ge digital
slika programskega orodja ge digital

WebHMI SCADA system

WebHMI SCADA sistem uporabnikom prinaša široke možnosti (web) dostopa do procesnih podatkov ter učinkovit način pregledovanja in upravljanja, s poudarkom na visoki stopnji ergonomije (Efficient HMI), ki je v skladu z najnovejšimi HMI trendi in standardi (ISA101 HMI).

Nova generacija HMI/SCADA sistema omogoča hitrejšo detekcijo in odpravljanje napak v sistemu in s tem povečanje učinkovitosti uporabnikov, po drugi strani pa omogoča hitro in enostavno implementacijo in vzdrževanje sistema. WebHMI SCADA združuje preverjeno tehnologijo, saj kot osnovo za delovanje koristi GE iFIX SCADA sistem, skupaj z najsodobnejšimi funkcionalnostmi, ki so opisane v nadaljevanju.

Bistvene funkcionalnosti:

 • Pravi HTML5 odjemalec
 • Dostop preko LAN, WAN, internetnih ali VPN povezav
 • Strukturiran model opreme, vezan na SCADA podatkovno bazo
 • Standardni objekti za prikaz grafov, alarmov in drugih vsebin
 • Knjižnica HTML5 predlog za hitro izgradnjo učinkovitega HMI prikaza iz okolja Workspace
 • API za vključevanje eksterne HTML5 vsebine
 • Centralizirano upravljanje
 • Uporaba SSL in digitalnih certifikatov za varno povezovanje

WebSpace

Z orodjem GE WebSpace lahko uporabniki na enostaven način dostopajo do procesnih prikazov preko spletnih brskalnikov, pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov. GE iFIX WebSpace je polno funkcionalni spletni odjemalec, ki uporabnikom omogoča razširiti ter izboljšati nov ali že obstoječ HMI/SCADA sistem. Uporabnikom nudi popoln nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije.

iFIX WebSpace uporabnikom prinaša:

 • Dostop do SCADA podatkov preko različnih odjemalcev (t.j. spletnih brskalnikov, pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov)
 • Hiter vpogled v SCADA sisteme s terena,
 • Polno funkcionalna HMI/SCADA v web okolju.
Slika orodja webspace, prikaz enostavnega dostopa do procesnih prikazov
Nadzorna plošča ge historian namenske procesne baze

Historian

GE Historian je namenska procesna baza, ki omogoča optimizirano in učinkovito zbiranje, arhiviranje in distribuiranje procesnih podatkov v realnem času. Strežnik shranjuje podatke, nadzoruje sistem, beleži posege in spremembe, ki so bile izvedene nad arhivom ter zagotavlja varen dostop do podatkov z uporabo domenskih ali lokalnih uporabnikov. GE Historian sestavljajo štiri osnovne komponente:
 • arhiv procesnih podatkov,
 • zbiralci, ki zajemajo procesne podatke,
 • komponenta za administriranje sistema,
 • odjemalci in tehnologije, s pomočjo katerih je mogoča analiza arhiviranih podatkov, oziroma poizvedovanje po njih neposredno iz informacijskih sistemov.
GE Historian se uporablja kot centralni arhiv procesnih podatkov v sistemih avtomatizacije ali kot osnova za sisteme proizvodne informatike (t.i. Plant Intelligence Infrastructure). Pri slednji se "real-time" podatki preoblikujejo v uporabne informacije, ki pripomorejo k boljšemu informiranju in natančnejšim poslovnim odločitvam.

Dream Report

Dream Report je orodje za izdelavo in generiranje ter samodejno pošiljanje poročil, ki uporabnikom omogoča enostavno izdelavo poročil brez potrebe po poznavanju programskih jezikov, s čimer je primeren za različne profile uporabnikov.

Poročila so lahko v obliki pdf ali MS Excel datotek, generirajo pa se samodejno preko nastavljenega urnika (npr. dnevno, tedensko) ali pa na zahtevo uporabnika (ročno ali preko skripte). Poročila se lahko samodejno tudi natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove.

Uporabniki lahko ustvarijo predloge poročil, s čimer poenostavijo in skrajšajo proces njihove izdelave. V poročila lahko vključujejo podatke neposredno iz procesne baze GE Historian, GE iFIX SCADA sistemov oz. poljubnih standardnih OPC virov (OPC DA, OPC AE, in OPC HDA), csv in MS Excel datotek, kot tudi iz lokalnih ali oddaljenih relacijskih baz (npr. SQL, MS Access) preko standardnih vmesnikov (ODBC ali OLE-DB).

Tako lahko uporabniki kombinirajo podatke iz različnih virov za celovitejši vpogled v sisteme oz. procese, ki jih spremljajo, do poročil pa lahko dostopajo tudi preko Web portala, ki omogoča pregled iz brskalnikov in mobilnih naprav.

Slika nadzorne plošče dream report orodja
Prikaz programskega orodja

Workflow

Programsko orodje GE Workflow je namenjeno upravljanju delovnih tokov pri avtomatiziranih in neavtomatiziranih procesih.

GE Workflow omogoča:

 • interaktivno usmerjanje operaterjev,
 • zagotavlja pravilno izvajanje vseh korakov v procesu ter
 • beleži izvedene akcije in dogodke.

Z uporabo grafičnih gradnikov lahko definiramo korake in dogodke, ki definirajo delovni tok. Ustvarimo lahko svoje uporabniške vmesnike za operaterje ter vmesnike za povezavo z opremo in stroji. Na enostaven način se lahko povežemo na gradnike sistemov avtomatizacije (npr. SCADA, Historian) ali informacijske sisteme.

GE Workflow prinaša večjo obvladljivost in boljši nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev. Dviguje učinkovitost procesov in kakovost proizvodov ter znižuje stroške.

GE CSense

Orodje GE CSense je namenjeno boljšemu razumevanju in analizi procesnih podatkov in odvisnosti med njimi. Preko vgrajenih analitičnih metod lahko z orodjem GE CSense ugotovimo možne vzroke za težave in variacije v procesu, neustrezno kakovost šarž ter simuliramo obnašanje procesa ob različnih pogojih.

GE CSense je orodje za on-line spremljanje procesnih podatkov, ki detektira in analizira neželene dogodke v procesu ter uporabnikom predlaga preventivne in korektivne akcije v realnem času.
Prikaz nadzorne plošče ge csense za boljše razumevanje in analize podatkov
Prikaz programske opreme ge plant applications

GE Plant Applications

GE Plant Applications je zbirka standardnih MES (angl. Manufacturing Execution System) komponent, ki temeljijo na obdelavi realnih procesnih podatkov.

Vključuje naslednje glavne funkcionalnosti za obvladovanje proizvodnih procesov:

 • Vodenje proizvodnje in učinkovito izrabo proizvodnih virov
 • Obvladovanje kakovosti proizvodov in procesa
 • Sledljivost
 • Obvladovanje učinkovitosti
 • Povezava med proizvodnimi in poslovnimi sistemi

GE Plant Applications sestavljajo štirje samostojni moduli:

 • Učinkovitost (Efficiency): obvladovanje zastojev, izračun in prikazovanje ključnih kazalnikov proizvodnje.
 • Kakovost (Quality): spremljanje ključnih procesnih (tehnoloških) podatkov in parametrov kakovosti.
 • Spremljanje in sledljivost (Production): izvajanje in spremljanje proizvodnega procesa na osnovi delovnih nalogov, genealogija.
 • Batch analiza: analiziranje in kreiranje poročil.

GE Batch Execution

GE Batch Execution je programsko okolje, ki zagotavlja celovito podporo za vodenje šaržnih procesov. Orodje omogoča modeliranje fizične opreme v procesu, izdelavo tehnoloških receptur in vodenje šaržnega procesa na osnovi mednarodnega standarda ISA S88.01.
prikaz programske opreme ge batch execution
prikaz programskega orodja ge cimplicity

GE Cimplicity

CIMPLICITY HMI je SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition) programska oprema proizvajalca GE Digital. Vključuje vse standardne funkcionalnosti vizualizacije procesa, ročnega upravljanja procesa, shranjevanja in prikazovanja podatkov ter alarmiranja. Uporabnost CIMPLICITY HMI orodja pa se kaže predvsem v diskretnih proizvodnih okoljih, t.j. v avtomobilski industriji, CNC strojih, polprevodniški industriji, itd.

GE Acceleration Plan (GlobalCare)

GE Acceleration Plan je program podpore, ki uporabnikom nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja pogodbe.

Acceleration Plan podpora vsebuje tudi:

 • dostop do brezplačne tehnične podpore tako, da uporabniki s paketom Acceleration Plan lahko pridejo v stik s podpornim centrom po telefonu, elektronski pošti ali preko interneta,
 • on-line dostop do spletnega centra za podporo, kjer uporabnik najde koristne nasvete, bazo najpogostejših vprašanj in odgovorov ter opise tehničnih rešitev pri uporabnikih,
 • dostop do forumov, kjer uporabniki skupaj s strokovnjaki izmenjujejo znanja in izkušnje,
 • brezplačen dostop do gonilnikov in SIM modulov (angl. Software Improvement Module) preko interneta in sprotno obveščanje preko elektronske pošte,
 • dostop do razširitvenih modulov preko interneta,
 • neomejena brezplačna nadgradnja na novo verzijo za vse produkte, ki so del Acceleration Plan pogodbe (v času trajanja pogodbe).

Pri Acceleration Plan paketu lahko izbirate med tremi možnostimi: Standard, Premier in Enterprise.

uporabnik na prenosni napravi pregleduje delovanje proizvodnih naprav

 GE Digital // dr. Aljaž Stare // // 01/514-08-37