Metronik bo tudi v letu 2020 pospeševal digitalno preobrazbo podjetij

» Tudi v letu 2020 ostajamo aktivni na področju avtomatizacije in digitalizacije procesov v industriji, pametnih zgradbah in infrastrukturi.

Po zelo uspešnem prejšnjem letu vidimo možnosti za nadaljnjo rast predvsem na področju IoT-sistemov in rešitev za digitalizacijo v okviru družine MePIS. Te sledijo načelom industrije 4.0 ter podjetjem omogočajo dvig produktivnosti, nižanje stroškov in optimizacijo procesov.

Nadaljujemo intenzivna vlaganja v nadaljnji razvoj lastnih rešitev v okviru družine MePIS, kjer uvajamo tudi umetno inteligenco in strojno učenje. Ostajamo aktivni na trgih, kjer smo bili že do zdaj, prepoznavnost in navzočnost na tujih trgih pa želimo v letu 2020 še izboljšati.« pravi dr. Saša Sokolić, član uprave v podjetju Metronik.

»Z našimi rešitvami lahko proizvodna podjetja izboljšajo nadzor nad procesi in jih optimizirajo, dvignejo učinkovitost in produktivnost, zagotovijo transparentnost nad dogajanjem v proizvodnji, izboljšajo agilnost in fleksibilnost, izboljšajo kakovost in varnost proizvodov, zmanjšajo porabo energije ter število napak in zastojev, zmanjšajo odvečno papirologijo ter znižajo stroške. «

Objava v Časniku Finance, 20.01.2020

Foto: Jure Makovec